Susana Baca

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Susana Esther Baca de la Colina (dem bon am for May 24, 1940) na pesin wey kom from Peru wey dey sing, rait song, skul tisha, raita of tradishonal tori an e dey stodi how difren difren kolsho dey mek muzik. Baca don kolet three Latin Grami Awod. E dey among di pipul wey wok wel wel so dat Afro muzik wey kom from Peru no go kpai. For July 2011, dem mek Baca di Minista of Kolsho for Peru wen Ollanta Humala bi presido for Peru. Na for November 2011 dey yuz Baca as memba of Organaizeshon of Amerika Stet an mek am di Presido of di komiti wey de luk into kolsho mata for 2011-2013.

Now e tek stat life[chenj-am | chenj-am for orijin]

Dem bon Susana Baca for Chorrillos wey dey Lima teritri for Peru for May 24, 1944.

How e tek wok[chenj-am | chenj-am for orijin]

Baca mentod of singin na to yuz di old tradishonal mentod of singin wit di now adaz mentod of singin. Wen Baca dey sing, e dey yuz peru instrumet like box wey dey yuz bambu du, clay pot an ginta. Meni of Baca song na tradishonal song, e stil dey yuz some mentod wey Cuban an Brazil dey yuz sing somtimes. Di fest albom wey e du, Luaka Bop mek pipul no Baca wel wel. Na Greg Landau produs di albom. Pipul wey dey lisin to Afro-Peru muzik no fit forget Baca bikos e dey among dos wey no allow mek do muzik kpai ( for ezampul, so Dana from di Perú Negro group, as wel as Festejo muzik.) Baca don mek Peru muzik dey veri popular as e rilis di CD Afro-Peruvian Classics: The Soul of Black Peru. Di albom wey Luaka Bop get Baca song Maria Lando.Na David Byrne wey dey in Talking head bifor get di song.

Wetin pipul tok abaut e wok[chenj-am | chenj-am for orijin]

Meni pipul wey sabi muzik tok sey Baca na pesin wey e impotats pass onli to sing Afro-Peruvian singa. One pesin wey sabi muzik Michael Heumamn wey dey wok for Stylus Magasin sey: Maria Lando put susana